Tentoonstellingen

Lucie participeerde o.a. in deze tentoonstellingen:

2023   Museum de Wieger (Bloemenkracht!)
2021   Museum Veere (solo-expositie en catalogus Lucie van Dam van Isselt, een markante Veerse Joffer)
2020   Stedelijk Museum, Kampen (Stillevens, Schilderijen 1840 - heden)
2019   Marie Tak van Poortvliet Museum, Domburg (Reprise! Zeeuwse Portretten II)
2019   Museum Veere (Veere, daar moest je geweest zijn; Veere als nationale en internationale kunstenaarskolonie 1892 - 1992)
2017   Marie Tak van Poortvliet Museum, Domburg (Langs paden van verlangen)
2011   Marie Tak van Poortvliet Museum, Domburg (Nieuw licht! / Jan Toorop en de Domburgsche Tentoonstellingen 1911 - 1921)
2009   Marie Tak van Poortvliet Museum, Domburg (Een Tere Stilte en Een Sterk Geluid / Domburgse dames en Veerse Joffers)
2009   Museum De Schotse Huizen, Veere (Een Tere Stilte en Een Sterk Geluid / Domburgse dames en Veerse Joffers)
2002   Stedelijk Museum, Kampen (Tijdgenoten van de kunst)
1999   Marie Tak van Poortvliet Museum, Domburg (solo-expositie Meizoentjes / Een leven in stillevens)*
1999   Zeeuws Museum, Middelburg (solo-expositie Meizoentjes / Een leven in stillevens)*
1996   Museum de Schotse Huizen, Veere (Veerse schilders, Expositie van schilderijen en grafieken uit Veers particulier bezit)
1990   Zeeuws Museum, Middelburg (Bloemen uit de kelder, Negen kunstenaressen rond de eeuwwisseling)
1989   Gemeentemuseum, Arnhem (Bloemen uit de kelder, Negen kunstenaressen rond de eeuwwisseling)
1988   Museum Van Bommel van Dam, Venlo
1986   Markiezenhof, Bergen op Zoom (solo-expositie Lucie van Dam van Isselt)*
1954   Prinsenhof, Delft 1952   De Schotse Huizen, Veere (solo-expositie)
1949   Museum Fodor, Amsterdam; Stedelijk Museum, Amsterdam; Haags Gemeentemuseum, Den Haag
1948   Kunstzaal Plaats, Den Haag (solo-expositie)
1946   Galerie Plaats, Den Haag (tot 1948)
1945   Rijksmuseum, Amsterdam (Kunst in Vrijheid, zie catalogus)
1939   Stedelijk Van Abbe Museum (solo-expositie)
1938   Arti et Amicitiae, Amsterdam
1936   Huize Koninginnegracht, Den Haag (solo-expositie)
1934   Kunsthandel Vincent, Den Haag (tot 1936)
1930   Pictura, Den Haag (solo-expositie, zie catalogus)
1927   Unger & Mens, Rotterdam (solo-expositie, zie uitnodiging)
1926   Pictura, Den Haag (zie catalogus)
1926   Stedelijk Museum, Amsterdam
1923   Stedelijk Museum, Amsterdam
1922   Pictura, Den Haag (solo-expositie, zie catalogus)
1920   Brighton
1918   Pictura, Dordrecht (solo-expositie)
1917   Pulchri Studio, Den Haag (tot 1949)
1916   Schilders te Veere, Veere (tot 1921)
1915   Pictura, Dordrecht (tot 1925)
1911   Badpaviljoen Domburg (tot 1920); Stedelijk Museum Amsterdam, 1912
1894   Rotterdamse Kunstkring, Rotterdam; Haagse Kunstkring, Den Haag (tot 1949)

Een volledig overzicht van de periode 1894 tot 1999 is afkomstig uit de monografie Een leven in stillevens (pagina's 62 en 63).

* Deze tentoonstellingen zijn georganiseerd door drs. Willem Blok. Beide tentoonstellingen werden vergezeld van een catalogus met uitgebreide monografie van Lucie. De schilderijen die tentoongesteld waren, zijn alle op deze website te zien met de tekst (indien van toepassing) zoals vermeld in de catalogus.