Stichting Lucie van Dam van Isselt

In 2016 is de Stichting Lucie van Dam van Isselt opgericht. Zie ook de motivatie. De stichting heeft 3 doelstellingen:

  • Het catalogiseren van de werken van Lucie van Dam van Isselt
  • Bekendheid geven aan Lucie van Dam van Isselt en haar werk (door het opzetten en bijhouden van een website en in tweede instantie publicaties en het organiseren van tentoonstellingen)
  • Het stimuleren van het onderbrengen van werken in openbare collecties

De stichting is ingeschreven bij de KvK in Amsterdam onder nummer 65317661.