Stichting Lucie van Dam van Isselt

In 2016 is de Stichting Lucie van Dam van Isselt opgericht. Zie ook de motivatie. De stichting heeft de volgende doelstellingen:

  • Het online catalogiseren van de werken van Lucie van Dam van Isselt
  • Bekendheid geven aan Lucie van Dam van Isselt en haar werk
  • Het stimuleren van het onderbrengen van werken in openbare collecties
  • Het vergroten van de kennis van het leven en werk van Lucie van Dam van Isselt

De stichting is ingeschreven bij de KvK in Amsterdam onder nummer 65317661.