Monografie te downloaden


In de tachtiger jaren heeft drs. Wim Blok uitgebreid onderzoek gedaan naar Lucie van Dam van Isselt. Dit resulteerde in een grote solotentoonstelling in 1986 in Het Markiezenhof in Bergen op Zoom en een bijbehorende catalogus met monografie. In 1999 organiseerde Wim Blok opnieuw een  solotentoonstelling, dit maal in Middelburg en Domburg, en werd de monografie geactualiseerd met alle nieuwe informatie, verkregen in de tussenliggende periode.

Wij zijn blij dat Wim Blok ons toestemming heeft gegeven om deze geactualiseerde monografie, deel uitmakend van de catalogus Een leven in stillevens, online te publiceren. Het betreft alleen de tekst, de schilderijen hebben wij omwille van de leesbaarheid niet opgenomen in deze online publicatie.

Inhoud:

3.     Ten geleide van ir. W.E. van Dam van Isselt;
4.     Voorwoord van drs. Wim Blok
6.     Jeugd en opleiding
8.     Renkum
10.   Veere
20.   Den Haag
57.   Bibliografie
58.   Noten
62.   Tentoonstellingen
64.   Beknopte biografie

U vindt de monografie hier. En u kunt ook de toespraak van Wim Blok lezen bij de opening van de eerste solotentoonstelling in 1986.